Välkommen till soprummet

För mesta möjliga trivsel så finns det några enkla regler att följa i soprummet. Sopsortera! Släng sopor i rätt kärl. Följ anvisningarna på skyltarna. (Är det fortfarande oklart, fråga gärna styrelsen eller någon granne.) Slå ihop kartonger och lådor, gör dem så platta/små som möjligt. Vänligen överfyll inte sopkärlen. Varje överfyllt kärl kostar föreningen extra […]

Fortsätt läsa


Kallelse till föreningsstämma Brf Roslagsgatan 36

Som tidigare aviserats så blir årets föreningsstämma av den 7 juni. När: Söndag 7 juni kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Fortsätt läsa