Felanmälan

Föreningens ekonomi förvaltas av Fastighetsägarna.

Frågor kring hyror och avgifter
Tel.: 08- 617 76 65.
Måndag – fredag: 09.00-11.30

Föreningens fastigheter förvaltas av Fastighetsägarna Service.

Frågor kring fastigheten

Tel.: 08-617 76 00
Måndag – torsdag 07:00-16:00
fredag 07:00-15:00

Akuta fel övrig tid: 08-657 64 50
kundservice@fastighetsagarna.se

Säkerhetsdörrar

Service och felanmälan till Säker Bostad
Telefon: 08 400 22 910
Måndag – fredag 09:00–16:00