Kontroll av din ventilation 29 november kl 8-14

Föreningen måste med jämna mellanrum genomföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Man mäter luftflöden och kontrollerar  ventilationen i alla lägenheter och utrymmen. Styrelsen har gett Reventor Sverige AB i uppdrag att utföra denna kontroll. Kontrollen kommer att ske fredagen den 29 november kl 8-14. Det är mycket viktigt att du ger tillträde till din […]

Fortsätt läsa


Brandskyddskontroll

Företaget SWEEP kommer att genomföra en brandskyddskontroll av samtliga eldstäder och rökkanaler i fastigheten. När är kontrollen? Kontrollen kommer att genomföras onsdagen den 14 mars mellan klockan 07:00 och 15:00. Tillgång till din lägenhet Det är viktigt att SWEEP får tillgång till de lägenheter som har eldstäder och där skorstenen passerar den 14 mars. Om […]

Fortsätt läsa