Välkommen på gårdsstädning och föreningsstämma 6 maj kl 12

När: Söndag 6 maj kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorns berättelse […]

Fortsätt läsa


Välkommen på föreningsstämma onsdag 14 juni kl 18:00!

När? 14 juni kl 18:00 Var? Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Huvudpunkter på stämman 1. Behov av ny styrelse Hela styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under årsstämman. Anledningen är att man ser ett behov av förnyelse och ett större engagemang för föreningen. Vi uppmanar därför dig som boende att anmäla ditt intresse om […]

Fortsätt läsa


Kallelse till extra föreningsstämma 18 november kl 19:00

Med anledning av att styrelsen kommer att stå utan kassör och ordförande vid nästa ordinarie föreningsstämma, utlyser vi härmed en extra föreningsstämma med avsikt att välja in suppleanter till styrelsen. Genom att välkomna nya styrelsemedlemmar möjliggör vi en lång introduktion samt en smidig överlämning av rollerna vid ordinarie stämma våren 2015.

Om du är intresserad av en suppleantplats i styrelsen, samt kan tänka dig en ledande position, hör av dig till styrelsen inför stämman!

Fortsätt läsa