Kallelse till föreningsstämma 2023

Brf Roslagsgatan 36 När: Söndagen den 11 juni 2023 kl 12:00  Plats: Innergården*  *Vid dåligt väder blir mötet i källaren i B-huset.  Dagordning Årsredovisningen för 2022 och revisorns berättelse finns att ladda ner från vår webbplats på www.roslagsgatan36.se. Revisionsberättelse 2022 | Årsredovisning 2022 (Del 1) | Årsredovisning 2022 (Del 2) Obs! Det är ett feltryck […]

Fortsätt läsa


Välkommen på gårdsstädning och föreningsstämma 6 maj kl 12

När: Söndag 6 maj kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorns berättelse […]

Fortsätt läsa


Välkommen på föreningsstämma onsdag 14 juni kl 18:00!

När? 14 juni kl 18:00 Var? Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Huvudpunkter på stämman 1. Behov av ny styrelse Hela styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under årsstämman. Anledningen är att man ser ett behov av förnyelse och ett större engagemang för föreningen. Vi uppmanar därför dig som boende att anmäla ditt intresse om […]

Fortsätt läsa


Föreningsstämma 29 maj!

Tisdagen den 29 maj kl 19:00 är det dags för årets föreningsstämma! Vi kommer att vara på gården om det är fint väder, annars i B-källaren. Inför föreningsstämman är det bra om du som bostadsrättsinnehavare i föreningen har tagit del av årsredovisningen för 2011. Du hittar den här på vår hemsida under rubriken Ekonomi. Ta […]

Fortsätt läsa