Kallelse till föreningsstämma 2023

Brf Roslagsgatan 36 När: Söndagen den 11 juni 2023 kl 12:00  Plats: Innergården*  *Vid dåligt väder blir mötet i källaren i B-huset.  Dagordning Årsredovisningen för 2022 och revisorns berättelse finns att ladda ner från vår webbplats på www.roslagsgatan36.se. Revisionsberättelse 2022 | Årsredovisning 2022 (Del 1) | Årsredovisning 2022 (Del 2) Obs! Det är ett feltryck […]

Fortsätt läsa


Kallelse till föreningsstämma Brf Roslagsgatan 36

Som tidigare aviserats så blir årets föreningsstämma av den 7 juni. När: Söndag 7 juni kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Fortsätt läsa


Välkommen på gårdsstädning och föreningsstämma 6 maj kl 12

När: Söndag 6 maj kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorns berättelse […]

Fortsätt läsa