Välkommen till årsstämma och städdag 2020

Årets årsstämma blir av den 7 juni.
Vi har förhoppningen att vi kan genomföra den på gården i kombination med traditionsenlig städdag, då vi tror att vi kan både samlas och hålla avstånd, naturligtvis i enlighet med gällande restriktioner vid tillfället. Alternativt kommer årsstämman att hållas digitalt.
Vi återkommer med ytterligare information.