Kontroll av din ventilation 29 november kl 8-14

Föreningen måste med jämna mellanrum genomföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Man mäter luftflöden och kontrollerar  ventilationen i alla lägenheter och utrymmen. Styrelsen har gett Reventor Sverige AB i uppdrag att utföra denna kontroll. Kontrollen kommer att ske fredagen den 29 november kl 8-14. Det är mycket viktigt att du ger tillträde till din […]

Fortsätt läsa