Trapphusen – en utrymningszon

Det är inte tillåtet att förvara några föremål i trapphusen. Detta inkluderar t.ex. barnvagnar. Ur brandskyddssynpunkt är föremål i trapphusen en fara för både eldspridning och som blockering av utrymning. Om du idag vet att du har placerat något i trapphuset är det viktigt att du tar hand om detta snarast. Styrelsen kommer efter den […]

Fortsätt läsa


Brandskyddskontroll

Företaget SWEEP kommer att genomföra en brandskyddskontroll av samtliga eldstäder och rökkanaler i fastigheten. När är kontrollen? Kontrollen kommer att genomföras onsdagen den 14 mars mellan klockan 07:00 och 15:00. Tillgång till din lägenhet Det är viktigt att SWEEP får tillgång till de lägenheter som har eldstäder och där skorstenen passerar den 14 mars. Om […]

Fortsätt läsa