Du får en säkerhetsdörr!

Styrelsen har genom 2017 års föreningsstämma fått i uppdrag att upphandla säkerhetsdörrar till samtliga boende. Upphandlingen slutfördes i augusti månad och kommer att utföras av företaget Säker Bostad. Installationen beräknas att ske under november månad och samtliga dörrar hoppas vara installerade och klara innan lucia. Föreningen kommer att bekosta hela installationen. Detta medför alltså ingen […]

Fortsätt läsa


Ny app för ditt boende

Föreningen har nyligen uppdaterat det passersystem som används för passager och tvättstugebokningar till ny version. Den nya versionen innehåller en rad andra nyttiga funktioner som t.ex. hantering av ditt telefonnummer i porttelefonen och lösenord till tvättstugebokningen. Ladda ner appen på App Store och Google Play. Hur aktiverar jag appen? Ladda ner appen till din smartphone, Öppna appen. Följ […]

Fortsätt läsa


Trapphusen – en utrymningszon

Det är inte tillåtet att förvara några föremål i trapphusen. Detta inkluderar t.ex. barnvagnar. Ur brandskyddssynpunkt är föremål i trapphusen en fara för både eldspridning och som blockering av utrymning. Om du idag vet att du har placerat något i trapphuset är det viktigt att du tar hand om detta snarast. Styrelsen kommer efter den […]

Fortsätt läsa


Brandskyddskontroll

Företaget SWEEP kommer att genomföra en brandskyddskontroll av samtliga eldstäder och rökkanaler i fastigheten. När är kontrollen? Kontrollen kommer att genomföras onsdagen den 14 mars mellan klockan 07:00 och 15:00. Tillgång till din lägenhet Det är viktigt att SWEEP får tillgång till de lägenheter som har eldstäder och där skorstenen passerar den 14 mars. Om […]

Fortsätt läsa