Kallelse till föreningsstämma Brf Roslagsgatan 36

Som tidigare aviserats så blir årets föreningsstämma av den 7 juni. När: Söndag 7 juni kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande […]

Fortsätt läsa