Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning, såsom fakturabetalningar, administration av lägenhetsförteckningen, panter, skatteredovisning etc., hanteras av Fastighetsägarna Föreningens årliga revision utförs av Finhammars AB med Bengt Behrgreen som påskrivande revisor.

För närvarande har föreningen långfristiga lån på ca 800.000 SEK. Amortering av lånet görs kvartalsvis, för närvarande med 60 000 kr per kvartal. Föreningen har också god likviditet och styrelsen är aktiv i hur de likvida medlen placeras för att få bästa avkastning. Föreningen har löpande kontakt med banken rörande låneränta, placeringsrådgivning samt amortering.

Föreningen har även ett stark kostnadsfokus och ser löpande över samtliga avtal, antingen för att omförhandla nuvarande priser och villkor eller byta till en annan leverantör som kan leverera samma kvalitet till ett lägre pris.

Här nedan finner du föreningens årsredovisningar

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009