Trapphusen – en utrymningszon

Det är inte tillåtet att förvara några föremål i trapphusen. Detta inkluderar t.ex. barnvagnar. Ur brandskyddssynpunkt är föremål i trapphusen en fara för både eldspridning och som blockering av utrymning. Om du idag vet att du har placerat något i trapphuset är det viktigt att du tar hand om detta snarast. Styrelsen kommer efter den […]

Fortsätt läsa