Vanliga frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna från våra medlemmar. Mer information finns i dokumentet Roslagsgatan 36 A-Ö, men hör gärna av dig till styrelsen om du saknar svar på någon fråga.

Allmänt

När får jag hyra ut i andrahand?

Det är styrelsen som fattar beslut om du får eller inte får hyra ut din lägenhet i andra hand. Vanligen hålls ett styrelsemöte varje månad. Om styrelsen säger nej har du rätt att få ditt ärende prövat i hyresnämnden. För att få tillstånd behöver du ha ett så kallat beaktansvärt skäl. Det kan vara om du ska arbeta eller studera på annan ort under en period eller om du av medicinska skäl eller familjeskäl behöver vara hemifrån under en period. Att prova ett samboliv med någon betraktas också som ett beaktansvärt skäl.

Behöver jag styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning?

Ja, du måste alltid ha bostadsrättsföreningens tillåtelse att hyra (eller låna) ut din lägenhet i andra hand. Vanligen vill styrelsen ha en skriftlig ansökan. De vill då veta varför du vill hyra ut din lägenhet, hur länge du vill hyra ut den och till vem. Oftast får du tillstånd för en begränsad tid och vill du hyra ut den under längre tid får du då lämna in en ny ansökan. Byter du hyresgäst i lägenheten måste en ny ansökan lämnas in till styrelsen, även om detta sker under en redan beviljad tidsperiod.

Vem håller lägenheten försäkrad?

Lägenheten är din egendom. Tänk på att ha kvar din bostadsrättstilläggs- försäkring och hemförsäkring som skydd om något skulle hända i lägenheten. I vissa fall finns en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring i föreningen och då finns det skyddet automatiskt, men andrahandshyres- gästen kan inte själv teckna någon sådan tilläggsförsäkring. Har du kvar möbler i lägenheten är det extra viktigt med en hemförsäkring som skyddar vid skador. Också andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta dig för eventuella skador. Tala med era försäkringsbolag om vilket skydd ni har och behöver.

Vem är ansvarig för lägenheten?

Det är alltid du som bostadsrättsägare som har ansvaret, både för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen som medlem. Detta ansvar inkluderar exempelvis att betala avgiften till föreningen, se till att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårdnadsplikten sköts. Vårdnadsplikten innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen man använder i fastigheten. Det är därför viktigt att kontrollera den som ska bo i andra hand i lägenheten noga. Man kan begära referenser, kontrollera med kronofogden om det finns några aktuella ärenden och begära att få en aktuell inkomstuppgift.

Vad innebär begreppet andrahandsupplåtelse?

I dagligt tal säger man att man hyr ut en bostadsrätt i andra hand. Men samma regler gäller även om bostadsrättsägaren lånar ut lägenheten. Därför används formellt sett begreppet upplåtelse. En andrahandsupplåtelse blir det så snart du som bostadsrättsägaren har lämnat över lägenheten till någon annan person under en viss tid utan att själv vistas där. Det spelar då ingen roll om det är en nära släkting eller någon annan som bor i lägenheten och inte heller om du tar ut någon hyra eller inte. Vill du upplåta lägenheten i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd. Annars riskerar du att bli uppsagd.

Jag har förlorat min nyckelbricka, hur får jag en ny?

Alla lägenheter ska ha 2 st nyckelbrickor. Om du förlorat din bricka, kontakta styrelsen. Extrabricka eller borttappad bricka kostar 150 kr per bricka

Är ni en äkta bostadsrättsförening?

Ja, vårt organisationsnummer är 769603-7196

Vem är ekonomisk förvaltare?

Den ekonomiska förvaltningen hanteras av Fastighetsägarna. Vid frågor kontakta dem på telefon 08- 617 76 65 (mån-fre: 09:00-11:30).

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas in skriftligen i två exemplar till styrelsen. Ansökan ska innehålla uppgifter om andrahandshyresgästen, önskemål om uthyrningstid samt intyg från arbetsgivare eller studieinrättning. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om du ska arbeta eller studera på annan ort, om du ska prova samboskap eller vill hyra ut till dina barn. För att styrelsen ska godkänna övriga fall krävs god motivering. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för sex månader i taget. Otillåten uthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt/hyresrätt vilket innebär att du tvingas sälja den.

Vad är fastighetsbeteckningen?

Ingemar 4

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar?

Nej, föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Planeras det någon ändring av månadsavgiften?

Någon förändring av månadsavgiften är inte planerad.

Vem förvaltar föreningen?

Föreningens ekonomi förvaltas av Fastighetsägarna. Föreningens fastigheter förvaltas av Fastighetsägarna Service. Se sidan Felanmälan för kontaktuppgifter.

Vad ingår i månadsavgiften?

Tvättstuga, förråd, värme, varmvatten och analogt grundutbud från ComHem.

Problem med skadedjur

Föreningen har avtal med Nomor AB. Ring dem på 0771-122301 eller order@nomor.se.

Behöver jag tillstånd om jag ska renovera?

Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete.

Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 är det tillståndspliktigt att ändra på följande:
– Bärande vägg,
– Ändring av rördragning i badrum och kök,
– Förändring av kulturhistorisk miljö.

Du måste alltså fråga styrelsen vid dessa tillfällen. Styrelsen får inte neka om det inte finns risk för påtaglig skada. Du har som bostadsrättsinnehavare rätt att genomföra annan typ av renovering som t ex byte av köksutrustning eller lägga nytt golv utan att tillstånd krävs från styrelsen. Dock hör det till god ton att att informera grannar innan omfattande arbete företas.

Vid renovering av badrum och kök ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet ej utförs av sådan, skall inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till styrelsen i förväg.

Finns det tillgång till garageplatser i föreningen?

Föreningen har inga garageplatser eller andra parkeringsplatser.

Fastigheten

Problem med hissen

Vid fel på hissen, kontakta i första hand vår fastighetsskötare under arbetstid innan du ringer jouren hos S:t Eriks Hiss AB (tel: 08-19 42 00).

Har föreningen utfört, eller planerar att utföra, några renoveringar?

På sidan Om Roslagsgatan 36 kan du hitta tidigare, pågående och framtida renoveringar, ombyggnationer samt reparationer.

Vem är teknisk förvaltare/fastighetsskötare?

Teknisk förvaltare och fastighetsskötare är Fastighetsägarna Service. Förvaltaren ansvarar för alla gemensamma utrymmen och maskiner såsom belysning, justering av lås och värme etc. Förvaltaren nås på tel 08-617 76 00 (mån-tor: 07.00-16.00, fre: 07:00-15:00). Akuta fel övrig tid: 08-657 64 50.

Fastighetsskötare besöker fastigheten en gång i veckan för att gå igenom samtliga utrymmen. Mot en kostnad kan du dessutom själv få hjälp med saker som rensning av avlopp, byta av packningar i kök och badrum.

 

TV & bredband

Hur använder jag bredbandet som ingår i avgiften/hyran?

Varje lägenhet är utrustad med ett så kallat ”Mediaskåp”. Det är vitt och sitter i anslutning till lägenhetens ytterdörr. Tjänsterna tillhandahålls av Stockholms Stadsnät (www.stockholmsstadsnat.se). För information om anslutning, tjänsteutbud m.m., ladda ner Bredbandsguiden.

Vilka utbud erbjuds i nätet?

Aktuellt utbud hittar du på www.stockholmsstadsnat.se/hushall. Där hittar du aktuella erbjudanden, få support och göra beställningar.

Vem levererar nätverket och utbudet?

Leverantören heter Stockholms Stadsnät AB. Mer information omleverantören hittar du på www.stockholmsstadsnat.se.

Ersätter detta ComHem?

Vårt nya bredbandsnät är ett komplement till ComHem. Du kan med andra ord kombinera fritt. Du kan t.ex. välja TV från ComHem, bredband och telefoni från en av våra nya leverantörer.

Hur många IP-adresser kan man få?

Det varierar beroende på innehållsleverantör, men i normalfallet får man 2 IP-adresser per bredbandsabonnemang.

Om jag har 10 st nätverksuttag i lägenheten, får jag inte 10 IP-adresser då?

För att dela ut IP-adresser för varje nätverksuttag behöver du skaffa en router som du kopplar till ett av uttagen i switchen som installerades i hallen i din lägenhet. En router skapar ett privat nät i din lägenhet och ger dig många fler IP-adresser.

Hur gör man bäst om man vill koppla in fler än fyra enheter? T.ex. två TV, två datorer, en telefon och ett tv-spel?

– TV-apparaterna kopplar du bäst direkt mot switchen som sitter installerades i din hall.
– Dator, telefoner m.m. kopplar du bäst in på en separat router som skapar ett privat nätverk i din lägenhet och ger dig en IP-adress till varje enhet. Det gör att du kan koppla på flera datorer, mediaspelare, Xbox, PSP eller telefonen utan att dina IP-adresser tar slut (se andra frågor kring IP-adresser).

Hur utnyttjar jag hastigheten på mitt bredbandsabonnemang bäst trådlöst?

Skaffa en trådlös router som klarar ”802.11n”. Det är idag den snabbaste standarden för trådlös överföring och klarar hastigheter upp till 300 Mbit/s.

Kan andra lägenheter komma åt mina datorer eller andra enheter på nätverket?

Ja, om dessa enheter sitter kopplade direkt mot switchen i hallen. För att förhindra detta bör man införskaffa en router med inbyggd brandvägg som skapar ett privat nätverk i din lägenhet.

Tvättstugan

Hur startar jag ett bokat tvättpass?

Tvättstugan öppnas genom att hålla brickan mot läsaren till höger om dörren till tvättstugan. Du har tillgång till tvättstugan 1 timma efter bokad tid, men endast torktumlaren och torkskåpet får då användas.

Hur avbokar jag ett tvättpass?

– Informationstavlan: Håll brickan mot läsaren, panelen tänds upp
– Hemsidan: Logga in med dina uppgifter
– Tryck på knappen BOKNING
– En blå bricka indikerar ett bokat pass
– Tryck på det pass du önskar avboka

Hur bokar jag tvättpass?

Tvättstugan bokar du antingen genom att använda informationstavlan i entrén, formuläret på vår hemsida under rubriken Boka tvättid eller med din iPhone.

– Informationstavlan: Håll brickan mot läsaren, panelen tänds upp
– Hemsidan: Logga in med dina uppgifter
– Tryck på knappen BOKNING
– Tryck på knappen TVÄTTSTUGA
– Lediga tvättpass indikeras med ett grönt plustecken
– Tryck på ett ledigt tvättpass för att boka tiden

Hur kan jag se mina bokningar?

– Informationstavlan: Håll brickan mot läsaren, panelen tänds upp
– Hemsidan: Logga in med dina uppgifter
– Tryck på knappen BOKNING
– Tryck på knappen VISA/AVBOKA
– Dina bokningar visas

Vilka tider kan man boka tvättstugan?

Tvättstugan har 5 pass per dygn: kl 06-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. Du har tillgång till tvättstugan 1 timma efter bokad tid, men endast torktumlaren och torkskåpet får då användas. Ej påbörjat pass blir fritt för annan att boka efter 30 minuter. Max ett pass kan förbokas. Tvättstugan kan bokas 45 dagar framåt.