Trapphusen – en utrymningszon

Trapphuset är utrymningsvägDet är inte tillåtet att förvara några föremål i trapphusen. Detta inkluderar t.ex. barnvagnar. Ur brandskyddssynpunkt är föremål i trapphusen en fara för både eldspridning och som blockering av utrymning.

Om du idag vet att du har placerat något i trapphuset är det viktigt att du tar hand om detta snarast. Styrelsen kommer efter den 1 juni att kontinuerligt tömma trapphusen på föremål. Detta sker på ägarens bekostnad.