Får du regelbundna leveranser av varor till dig?

PorttelefonAnsök om portkod för din leverantör!

Vi har många boende som får leveranser från diverse företag och leverantörer. Vi har därför valt att erbjuda boende möjligheten att ansökan om portkod för leveranser i samband med att vi tar bort portkoden för boende.

Vi hoppas att detta ska lösa eventuella problem med mat som inte blir levererad och hungriga boende som följd!

Ansökan hittar du här!