Kontroll av din ventilation 29 november kl 8-14

Föreningen måste med jämna mellanrum genomföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Man mäter luftflöden och kontrollerar  ventilationen i alla lägenheter och utrymmen.

Styrelsen har gett Reventor Sverige AB i uppdrag att utföra denna kontroll. Kontrollen kommer att ske fredagen den 29 november kl 8-14. Det är mycket viktigt att du ger tillträde till din lägenhet under denna tid. Om du inte kan vara hemma så går det bra att lämna en väl uppmärkt nyckel med lägenhetsnummer och namn till Reventor i porten på Roslagsgatan 36 kl 7.30-8.00 samma dag, eller till Jonah Olsson i A-trappen innan kl 7.30 på fredag.

För mer information om OVK, se www.reventor.com/ovk-och-ventiation/ovk/