Arbete med stammar framskjutet

På grund av nuvarande omständigheterna med COVID-19 så har vi beslutat att skjuta fram arbetet med filmning och spolning av stammar. Arbetet skulle betytt att hantverkare behövt komma in i flera av lägenheterna och det är inte att rekommendera i dagsläget.