Välkommen till soprummet

För mesta möjliga trivsel så finns det några enkla regler att följa i soprummet.

Sopsortera! Släng sopor i rätt kärl. Följ anvisningarna på skyltarna.
(Är det fortfarande oklart, fråga gärna styrelsen eller någon granne.)

Slå ihop kartonger och lådor, gör dem så platta/små som möjligt.

Vänligen överfyll inte sopkärlen. Varje överfyllt kärl kostar föreningen extra avgifter vid varje hämtning. Plus att det hamnar skräp på golvet och sopgubbarna städar inte heller…

Färg och andra kemikalier får inte lämnas i soprummet, de ingår inte i föreningens avtal. Man måste själv ombesörja bortforslande av sådant avfall, t ex till Vanadislundens återvinningscentral, som bara ligger 500 meter bort vid Johannes skola.

Elektronik m m: Om ni ser att kärlen för elektronik, glödlampor eller batterier börjar bli fyllda, så meddela styrelsen––dessa kärl måste vi beställa särskild hämtning av.

Släng inte opackade eller dåligt tillslutna matrester. Tänk på skadedjur och annan ohyra som lätt kan ta sig in.

Stort tack för visad förståelse och hänsyn! 😊