Hej i sommaren!

Nu har en del boende börjat komma tillbaka från sina sommarstugor, semesterresor och annat skoj. Styrelsen hoppas att ni alla har haft det riktigt skönt!

Renoveringarna

Arbetet med att färdigställa våra stora renoveringar blev några veckor försenat, men nu när arbetet är i stort slutfört tycker vi att resultatet blev riktigt bra! Det som återstår är besiktningar och montering av några lister på fasaden.

Nya styrelsen

Den nya styrelsen sammanträder i ett konstituerande möte i slutet av augusti. Om du har något som du vill att styrelsen ska ta upp och behandla skickar du in det via formuläret på sidan Styrelsen.

Utbyggnad av passersystemet

Under augusti och september kommer även utbyggnaden av passersystemet att fortsätta, och samtliga offentliga lås kommer att bytas till digitala lås med nyckelbricka. I samband med detta försvinner även möjligheten att använda kod till entréporten samt de gamla nycklarna till tvättstugan och soprummet. Vi återkommer med ett brev till samtliga boende när detta är dags!

Styrelsen önskar dig en fortsatt trevlig sommar!