Välkommen på gårdsstädning och föreningsstämma 6 maj kl 12

När: Söndag 6 maj kl 12:00 (vi inleder med gårdsstädning) Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorns berättelse […]

Fortsätt läsa


Du får en säkerhetsdörr!

Styrelsen har genom 2017 års föreningsstämma fått i uppdrag att upphandla säkerhetsdörrar till samtliga boende. Upphandlingen slutfördes i augusti månad och kommer att utföras av företaget Säker Bostad. Installationen beräknas att ske under november månad och samtliga dörrar hoppas vara installerade och klara innan lucia. Föreningen kommer att bekosta hela installationen. Detta medför alltså ingen […]

Fortsätt läsa


Ny app för ditt boende

Föreningen har nyligen uppdaterat det passersystem som används för passager och tvättstugebokningar till ny version. Den nya versionen innehåller en rad andra nyttiga funktioner som t.ex. hantering av ditt telefonnummer i porttelefonen och lösenord till tvättstugebokningen. Ladda ner appen på App Store och Google Play. Hur aktiverar jag appen? Ladda ner appen till din smartphone, Öppna appen. Följ […]

Fortsätt läsa


Välkommen på föreningsstämma onsdag 14 juni kl 18:00!

När? 14 juni kl 18:00 Var? Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Huvudpunkter på stämman 1. Behov av ny styrelse Hela styrelsen kommer att ställa sina platser till förfogande under årsstämman. Anledningen är att man ser ett behov av förnyelse och ett större engagemang för föreningen. Vi uppmanar därför dig som boende att anmäla ditt intresse om […]

Fortsätt läsa