Målning av tak

Under augusti månad har föreningen anlitat en firma för att måla om plåten på alla tak. Det gäller taken på gårdshuset, gathuset samt taken på tvättstugan och soprummet. Jobbet består i två steg – tvätt och målning.  Under tvättningen, som utförs en specifik dag, kommer det förekomma en del nedskräpning i form av tvättvatten och […]

Fortsätt läsa


Välkommen på föreningsstämma sön 22:e maj kl 13:00!

Tid: 22:e maj kl 13:00 Plats: Innergården (vid dåligt väder, B-källaren) Dagordning Öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens årsredovisning Föredragning av revisorns berättelse Beslut om fastställande av resultat- […]

Fortsätt läsa